Visie en ambitie

Onderwijskundig concept

Door onze jarenlange ervaring in het werken binnen de branche spreken wij de taal van de kinderopvang. Deze ervaring en onze expertise maakt dat de leeromgeving een toonaangevend vakinhoudelijk product van excellente kwaliteit is. Wij hanteren hierbij altijd onze zes basisprincipes. Ons onderwijskundig concept is altijd gebaseerd op deze principes.

Vertalen van visie naar de leeromgeving 

Onze onderwijskundige principes hebben we vertaald naar een lesaanbod toegespitst op medewerkers in de kinderopvang. Onze modules en praktijktrainingen sluiten aan bij:


  • De verschillende leerstijlen van medewerkers 
  • De verschillende pedagogische visies die organisaties hebben en bieden medewerkers handvaten om de vertaalslag van theorie naar praktijk kunnen maken 
  • De dagelijkse praktijk van de medewerkers: Het gaat bij onze modules niet alleen om theorie; want de effecten van het geleerde moeten in de dagelijkse praktijk zichtbaar zijn. Kinderen, ouders en collega’s moeten het merken. Door de opbouw van de modules wordt de medewerkers aan het denken gezet. En door de praktijkopdrachten en combinatie met trainingen en teambijeenkomsten. 
  • Onze online leeromgeving stimuleert reflectie als basis voor gedragsverandering.
  • Leren doe je samen. 

Meer weten? Lees dan verder bij de vertaling van visie naar leeromgeving.

Ambities van Vyvoj Opleiden

Wij bouwen - samen met diverse partners - aan deze interactieve online leeromgeving in samenhang met een “face to face” trainingsaanbod voor de sector kinderopvang. Dit moet leiden tot een totaal curriculum als een erkend aanbod door de branche.

Ons lesaanbod sluit aan bij de leer- en opleidingsvragen uit de beroepspraktijk en bij de kwaliteitseisen van de branche. Wij volgen de landelijke discussie op het gebied van opleidingen en sluiten met onze (nieuwe) modules zoveel mogelijk aan bij de ontwikkelingen op het gebied van de functie differentiatie en de nieuwe CAO kinderopvang.

Gezamenlijk leren

De modules bieden ultieme mogelijkheden voor gezamenlijk leren. Leren doe je binnen de kinderopvang niet alleen, maar in een sociale context samen met anderen. Vanuit deze visie is onze leeromgeving ingericht. Kinderopvangorganisaties willen in toenemende mate specifieke kennis en deskundigheid niet alleen koppelen aan individuele medewerkers maar ook borgen binnen teams. De leeromgeving is goed te gebruiken voor organisaties die medewerkers groepsgewijs willen laten leren. In ons opleidingsaanbod zitten verwerking en praktijkopdrachten die door de cursist alleen, maar ook samen met andere cursisten (en collega's) kunnen worden uitgevoerd. Met gezamenlijk leren ontstaan naast individuele verbeteringen ook verbeteringen op team niveau. Dit geeft een kwaliteitsimpuls aan een werksoort, team en/of locatie. Het gezamenlijk leren versterkt het rendement van de scholing en geeft mogelijkheden voor een goede borging van de resultaten binnen de organisatie. Immers, het leren staat in dienst van de specifieke doelen op het gebied van kwaliteit en personeelsbeleid die de organisatie zich zelf heeft gesteld. E-school Kinderopvang heeft tips en handvatten voor de opdrachtgever die het organisatieleren handen en voeten wil geven.

Vyvoj Opleiden werkt samen

Wij ontwikkelen ons aanbod niet alleen. Graag werken wij samen met u als opdrachtgever aan de verbetering en uitbreiding van ons aanbod. Desgewenst evalueren we middels een korte online vragenlijst de ervaring van de individuele cursist na het doorlopen van de modules. Uw mening over de leeromgeving doet er voor ons toe! Op onderdelen werken we nauw samen met andere aanbieders in de branche, zoals ROC's, branche erkende opleidingen en trainingsbureaus. Een goede aansluiting tussen het aanbod van E-school en andere aanbieders heeft voortdurend onze aandacht. Onze intentie is dat E-school niet alleen voor de opdrachtgever, maar ook voor de samenwerkende partijen een platform en inspiratiebron is voor kwaliteitsverbetering.