Veelgestelde vragen

Wat is Teachers Channel?
Teachers Channel is het instrument voor professionalisering voor alle leerkrachten, directeuren en bestuurders. Om je kennis, vaardigheden en kwaliteiten up-to-date te houden vind je bij Teachers Channel hoogwaardige informatie, trainingen, cursussen en e-learning. Lees meer over hoe Teachers Channel werkt.

Voor wie is Teachers Channel?
Teachers Channel is beschikbaar voor iedereen die werkzaam is in het onderwijs. Voor toekomstige onderwijsprofessionals (pabo-studenten) is er een afgescheiden portal: Teachers Channel Pabo.

Wat kost een registratie?

Een registratie is gratis.

Hoe kun je gebruikmaken van het ontbindingsrecht?
Als je producten van Teachers Channel aanschaft, zoals e-learning modules, e-colleges en online trainingen, dan heb je het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen na het aankopen van het product te ontbinden. Je kunt dit doen door binnen de genoemde termijn een mail te sturen naar info@teacherschannel.nl en je hoeft hiervoor geen redenen op te geven. Teachers Channel zal je kosten uiterlijk veertien dagen na de herroeping terugbetalen. De terugzending is voor jouw rekening.

Wat kan ik met een gratis registratie?

Met een gratis abonnement krijg je toegang tot de volgende onderdelen:

  • Grote hoeveelheid professionaliseringsmateriaal
  • Mogelijkheid om kennisdocumenten te kopen, zoals e-books, e-learning modules, tijdschriftartikelen, cursussen, video’s en onderzoeksdossiers
  • Bekwaamheidsdossier (zonder extra functies)
  • Nieuwspagina met informatie over ontwikkelingen in het onderwijs

Hoe kan ik de nieuwsbrief ontvangen?
Je kunt je aanmelden voor de nieuwsbrief via het tabblad Personalia onder Mijn Teachers Channel.

Wat is de Pabo Leermiddelenbank Mediawijsheid?
De Pabo Leermiddelenbank Mediawijsheid is erop gericht om (aanstaande) leerkrachten mediawijs te maken. De Leermiddelenbank biedt cursussen, testen, en een leermiddelenbank om de (aanstaande) leerkrachten 'mediawijs' te maken op het gebied van de tien mediawijsheidscompententies opgesteld door mediawijzer.net

Wat heb ik aan de Pabo Leermiddelenbank Mediawijsheid?
De Leermiddelenbank Mediawijsheid omvat vier onderdelen met verschillende doelen. De Pabo Leermiddelenbank Mediawijsheid is erop gericht om (aanstaande) pabostudenten zo interactief en efficiënt mogelijk mediawijs te maken.

  1. Een kennisscan ontwikkeld door Cito om je startniveau te bepalen. Zo voorkom je onnodig leerwerk en kun je je direct focussen op de de punten die jouw aandacht nodig hebben.
  2. Een Leermiddelenbank  waarin bestaand digitaal lesmateriaal is opgenomen. Handig om je eigen leerproces een stimulans te geven maar ook om leuke lesideën op te doen!
  3. Verschillende e-learning cursussen ontwikkeld door pabodocenten en -studenten om jezelf te trainen in jouw mediawijsheidsvaardigheden.
  4. Een competentietest om jezelf te beoordelen. Nadat je de complete e-learning gevolgd hebt biedt de competentietest jou de kans om te zien op welke punten je vooruit bent gegaan en welke punten je nog verder kunt ontwikkelen.

Ik heb een andere vraag. Wat nu?
Mail je vraag naar info@teacherschannel.nl. Wij zullen deze vraag zo snel mogelijk behandelen en beantwoorden.