Onderzoek naar motivatie van kinderen bij thematisch onderzoek

Dec 06, 2017 door Natalie van den Broek

Agnes van As, leerkracht bij de Wonderwijzer, heeft haar 'Master leren en innoveren’ afgerond met een onderzoek binnen het thematisch onderwijs.

Beter geformuleerd: onderzoek naar het effect van thematisch werken volgens OGO op de motivatie van kinderen in de bovenbouw.

Veel van onze scholen zijn bezig met thematisch onderzoek en wellicht is het bruikbare informatie in jullie proces op school.

Je kunt de beknopte samenvatting of de uitgebreide Masterthesis ‘Thematisch werken, boeit dat?’ opvragen bij Natalie: n.vdbroek@gpown.nl