'1 op 3 kinderen maakt al op basisschool ingrijpende gebeurtenis mee'

Nov 03, 2016 door Jeroen Bolk

Een op de drie kinderen maakt al op de basisschool een ingrijpende gebeurtenis mee. Dat is een van de harde conclusies van Augeo, een organisatie die zich inzet voor de aanpak van kindermishandeling. De organisatie publiceerde afgelopen week een 42 pagina's tellend rapport over deze problematiek. 

Echtscheiding, emotionele mishandeling, emotionele verwaarlozing, lichamelijke mishandeling en het getuige zijn van geweld tussen ouders worden het vaakst genoemd.  Volgens Augeo voelen kinderen ongelukkiger en ongezonder naarmate zij meer stressvolle ervaringen meemaken. 

Geschrokken
De Jongerentaskforce is geschrokken van het grote aantal kinderen dat aangeeft al één of meerdere ingrijpende jeugdervaringen te hebben ervaren. Het denkt dat leerkrachten en docenten een belangrijke rol kunnen spelen voor kinderen die ingrijpende jeugdervaringen meemaken. “Kinderen zien hun juf of meester veel en intensief. Wanneer aan volwassen wordt gevraagd om een belangrijke persoon uit hun jeugd te noemen, die voor hen het verschil in hun leven heeft gemaakt, noemen zij vaak een juf of meester van vroeger als deze belangrijke persoon. Het is belangrijk dat de juffen en meesters van nu wéten dat kinderen bij hem of haar in de klas en op school al veel kunnen hebben meegemaakt. Dat zij wéten wat deze ingrijpende jeugdervaringen voor invloed kunnen hebben op kinderen", schrijft het in het rapport.

En verder: “Leerkrachten kunnen bijvoorbeeld over deze ingrijpende jeugdervaringen praten met kinderen, zij kunnen in hun lessen aandacht besteden aan specifieke thema’s zoals kindermishandeling, of ‘als je ouders gaan scheiden’. Leerkrachten kunnen kinderen helpen door school écht een veilige plek te laten zijn en door kinderen te helpen te begrijpen wat er thuis gebeurt, en wat voor emoties dit kan oproepen. Er zijn genoeg mogelijkheden om dit als leerkracht, als school en als gehele onderwijsveld structureel op te pakken.”

Het hele rapport is via deze link te downloaden.

Uw Academie is bezig met een blended- en e-learning over huiselijk geweld en kindermishandeling. Sinds 1 juli 2013 is de wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindersmishandeling namelijk van kracht. Professionals, waaronder leerkrachten, zijn sindsdien verplicht de meldcode te gebruiken bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Wat zijn signalen van geweld in huiselijke kring? Wanneer onderneem je actie? Welke stappen dien je te ondernemen? En wat kan een school hierin betekenen? Met deze vragen ga je tijdens deze trainingen aan de slag. Deze trainingen staan binnenkort online op Uw Academie. Houd onze nieuwsbrief, website en social media-kanalen dus goed in de gaten.