“Goede relatie met collega’s, maakt leraren gelukkig”

Okt 25, 2016 door Jeroen Bolk

Hoe leraren zich voelen, of ze het volhouden in onderwijs en genoeg energie krijgen, hangt ook af van de kwaliteit van hun relaties met collega’s op school. Dat blijkt uit het doctoraatsonderzoek van Chloé Meredith (KU Leuven) over sociale netwerken op school.

(Bron: Klasse.be)

Chloé Meredith bracht het sociale netwerk van 14 Vlaamse secundaire scholen in kaart: met wie en hoe vaak praten leraren over de klaspraktijk en met wie en hoe vaak kletsen ze over het gezin, hobby’s? Opvallend: de relaties op school bepalen mee hoe de leraar zichzelf en zijn school ziet. 9 vaststellingen:

  1. Leraren zijn meer vrienden dan professionele collega’s op school;
  2. Een samenwerkingscultuur op school zorgt voor grotere jobtevredenheid;
  3. Leraren besmetten elkaar met positieve emoties maar ook met negatieve;
  4. In scholen met een stevig sociaal netwerk willen minder leraren uit hun job stappen;
  5. Samenwerken stimuleren rendeert;
  6. Subgroepen op school hoeven geen probleem te zijn;
  7. De directeur hoeft niet centraal in het netwerk;
  8. De lerarenkamer mag geen bezemhok zijn;
  9. Hechte sociale netwerken op school zorgen indirect voor betere leerlingenprestaties.
Klik voor Cloé Merediths toelichting op deze link.