Handreiking Sociale veiligheid op school gepresenteerd

Sep 22, 2015 door Twan Epe

De wet Sociale veiligheid op school is sinds 1 augustus 2015 van kracht, waardoor scholen aandacht moeten besteden aan sociale veiligheid. De PO-Raad, de VO-Raad en Stichting School & Veiligheid helpen scholen op weg door de handreiking Sociale Veiligheid uit te geven. Deze handreiking is gisteren gepresenteerd, op de dag dat de Week tegen Pesten van start ging. In het document staan uitwerkingen van aangekondigde instrumenten en een overzicht met scholingsbijeenkomsten.

Samenwerken aan sociale veiligheid op school moet ervoor zorgen dat de school voor kinderen een veilige omgeving is, waarin zij optimaal kunnen leren en opgroeien. In scholen wordt er dagelijks gewerkt aan het realiseren en bewaren van een veilig en open schoolklimaat. De wet Sociale veiligheid op school geeft scholen de plicht om sociale veiligheid structureel in te bedden in het dagelijks handelen. In veel scholen zijn er al afspraken, protocollen en draaiboeken vastgelegd in het schoolveiligheidsplan.

Vormgeven aan veiligheidsplan
“Het is zeker niet de bedoeling nog meer of andere protocollen en regels te verzinnen”, valt te lezen in de handreiking. “Wel moeten we gericht aandacht geven aan het werken aan sociale veiligheid in de onderwijspraktijk van de school. Dat begint bij het handelen van de afzonderlijke leerkrachten, de afspraken en de samenwerking in het team de afspraken en communicatie in de school, met leerlingen en ouders. Een veiligheidsplan kan helpen om afspraken te maken en de vinger te leggen op kwetsbare plekken in het beleid en de uitvoering. Plannen zijn dus middelen om vorm te geven aan het beleid.” 

Klik hier om de handreiking ‘Samen werken aan sociale veiligheid op school’ te lezen.