‘Minder ingestroomde pabostudenten, meer afgestudeerden verwacht’

Sep 21, 2015 door Twan Epe

Minister Jet Bussemaker van Onderwijs staat nog steeds achter het invoeren van toelatingseisen voor de pabo. Dit antwoordde zij op vragen die haar gesteld werden door Tweede Kamerlid Roelof Bisschop. Hij had zijn zorgen geuit over een mogelijk lerarentekort in het basisonderwijs, doordat er dit studiejaar aanzienlijk minder pabostudenten aan de opleiding zijn begonnen dan in voorgaande jaren. Volgens minister Bussemaker heeft dit geen invloed op het aantal studenten dat de opleiding afrondt. Doordat het niveau van de studenten toeneemt, zal er minder uitstroom zijn.

Minister Bussemaker erkende dat het aantal aanmeldingen dit jaar fors lager ligt dan in voorgaande studiejaren. “Dit betekent echter niet dat het aantal afgestudeerden enorm zal terugnemen”, luidt de reactie van de minister van Onderwijs. “De verwachting is dat het percentage uitvallers zal afnemen en er naar verhouding meer pabostudenten zullen afstuderen.” De minister blijft de instroomaantallen monitoren. Minister Bussemaker wijst erop dat de eisen met brede steun van de pabo’s en de Tweede Kamer zijn ingevoerd en dat deze zijn ingevoerd, omdat het grote kennisverschil van nieuwe studenten een succesvolle begeleiding naar een diploma in de weg stond.

Voorbereiden op toelatingstoetsen
Bisschop wilde ook weten waarom de toelatingseisen verplicht zijn voor leerlingen die hier bij het kiezen van hun profiel geen rekening mee konden houden. “De eisen van de toelatingstoetsen zijn vergelijkbaar met het niveau havo3/vmbo-t4. Dit betekent dat de meerderheid van de leerlingen die de toetsen moeten doen al eerder in hun schoolloopbaan onderwijs heeft gehad in de gevraagde vakken. Ze hebben dus al les gehad op het gewenste niveau”, vervolgt minister Bussemaker. Leerlingen kunnen zich voorbereiden op de toelatingstoetsen met diverse diensten, die op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl te vinden zijn. Eén van deze methodes is van LesTV Pabo, partner van Teachers Channel. Leerlingen kunnen gepersonaliseerd oefenen met Toets & Train.