Bijscholing kinderopvangmedewerkers noodzakelijk om aan eisen te voldoen

Sep 18, 2015 door Twan Epe

Medewerkers van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en de buitenschoolse opvang werden gisteren in het zonnetje gezet tijdens de Dag van de Leidster. Niet geheel onterecht, want er wordt steeds meer verwacht van pedagogisch medewerkers. De invoering van het Lerarenregister geldt ook voor pedagogisch medewerkers, waardoor er strengere kwaliteitseisen gaan gelden. Het volgen van bijscholing is vanaf 2017 verplicht om aan alle nieuwe kwaliteitseisen te voldoen.

Een aantal organisaties in Rotterdam-Rijnmond en het ROC Albeda College stelden in 2014 het regionaal sectorplan ‘Woordenschat en daadkracht’ op. Met dit plan liepen zij op de ontwikkelingen in de kinderopvang vooruit. Maar liefst 1400 pedagogisch medewerkers werden bijgeschoold door aan dit grootschalige trainingsprogramma mee te doen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid subsidieerde dit plan vanuit de sectorgelden, omdat het belangrijk is dat pedagogisch medewerkers kunnen voldoen aan de nieuwe kwaliteitseisen en goed kunnen samenwerken met andere professionals, zoals leerkrachten en schoolmaatschappelijk werkers.

E-learning cursussen
Voor de zomer hebben ruim 800 pedagogisch medewerkers een uitgebreide competentiescan gedaan. Hiermee werd in kaart gebracht op welke punten zij bijscholing nodig hebben. De uitkomsten zijn het vertrekpunt om het regionale scholingsprogramma vorm te geven. Vyvoj, een netwerkorganisatie voor pedagogisch medewerkers en gastouders, is ook gestart met een speciaal bijscholingsprogramma. De netwerkorganisatie biedt e-learning cursussen aan via Teachers Channel. Zo laat kinderopvangaanbieder Humanitas 1200 medewerkers bijscholen via een online academie.