Ouderbetrokkenheid

E-learning door EduTalent

Om de ontwikkeling van een leerling optimaal te laten verlopen is een goede samenwerking met ouders essentieel. Als school is het daarom belangrijk dat je de betrokkenheid van ouders stimuleert.

Ouderbetrokkenheid is meer dan alleen ouders inzetten bij vieringen en partijen. In samenwerking met school kunnen ouders een actieve bijdrage leveren op pedagogisch, organisatorisch en bestuurlijk gebied.

In deze cursus wordt aandacht besteed aan het belang van ouderbetrokkenheid en hoe scholen de ouderbetrokkenheid op verschillende gebieden kunnen stimuleren.

Wat je na deze cursus geleerd hebt:

  • Wat ouderbetrokkenheid is.

  • Wat ouderbetrokkenheid je oplevert.

  • Hoe ouderbetrokkenheid verloopt in de praktijk.

  • Wat je als school nu al doet aan ouderbetrokkenheid.

  • Waarin de school zich verder kan ontwikkelen om de ouderbetrokkenheid te verbeteren.


Deze cursus kan uitgebreid worden met een aanvullende bijeenkomst geleid door Stichting Actief Ouderschap. Zie voor meer informatie:
www.stichtingactiefouderschap.nl

Omvang e-learning: 4 SBU

Deze e-learning is een product van Edutalent in samenwerking met Stichting Actief Ouderschap en Teachers in Media.

Geen periodes beschikbaar.

Coupon

Heeft u een coupon van ons ontvangen?