Baby’s in de kinderopvang

E-learning door Vyvoj

Onze online module “Baby’s in de kinderopvang” voldoet aan de scholingseisen Wet IKK. Lees verder...

Wat hebben baby’s nodig om zich prettig te voelen in de kinderopvang? Hoe zorg je er voor dat de baby’s zich goed kunnen ontwikkelen? Hoe werk je hierin goed samen met je collega’s en de ouders?

Wat ga je leren in de basis opleiding?

De ontwikkeling van baby’s: Je leert welke ontwikkelingsgebieden er zijn. Hoe jij de ontwikkeling van een baby kunt stimuleren. Hoe je vanuit de vier pedagogische doelen kan werken en jouw handelen afstemt op de behoefte van iedere individuele baby.

Communicatie met baby's: Je leert wat belangrijk is bij het contact maken met baby’s. Welke zes interactie-vaardigheden er zijn. Waarom deze vaardigheden belangrijk zijn. Hoe je deze interactievaardigheden kunt toe passen.

Dag- en groepsindeling: Je leert wat de kenmerken van een goede en duidelijke dag- en groepsindeling voor baby’s zijn. Hoe je de eigen dag- en groepsindeling kan evalueren en verbeteren. Wat de belangrijkste principes van samenwerken in een team zijn.

Spelactiviteiten met baby’s: Je leert welke activiteiten geschikt zijn voor baby’s en hoe je spelactiviteiten kan begeleiden. Hoe je met verschillende soorten spel verschillende ontwikkelingsgebieden kunt stimuleren. Hoe alledaagse momenten (bijv. verschonen) met de baby kunnen uitnodigen tot spel / activiteit.

Leefomgeving van baby’s: Je leert welke kenmerken er zijn voor de inrichting van een goede groepsruimte voor baby’s. Hoe je de eigen groepsruimte en speelomgeving van baby’s kan evalueren en verbeteren. Welke materialen geschikt zijn voor de ontwikkeling van baby’s en op welke manier deze kunnen worden gebruikt in interactie met baby’s.

Samenwerken met ouders: Wat belangrijke aspecten zijn die als handvat kunnen dienen voor het opbouwen van een wederkerige relatie met ouders. Het belang van goed afstemmen van zorg en begeleiding van de baby met ouders om de baby beter te begrijpen.

Praktijkopdrachten : Er zijn zes praktijkopdrachten die je zelfstandig maakt en waarvan je de resultaten samen met jouw collega’s bespreekt. 
De praktijkopdrachten gaan over:
- De ontwikkeling van baby’s
- Communicatie met baby’s
- Groepsorganisatie
- Spel en activiteiten met baby’s
- Leefomgeving
- Samenwerking met ouders 

Deze opleiding heeft een studiebelasting van 20 uur. Deze online module “Baby’s in de kinderopvang” voldoet aan de scholingseisen wet IKK.


Geen periodes beschikbaar.

Coupon

Heeft u een coupon van ons ontvangen?