Gastouder: Veiligheid en gezondheid

E-learning door Vyvoj

Wat je gaat leren in deze opleiding:

Veiligheid en gezondheid: Op welke manier heb je te maken met veiligheid en gezondheid in de gastouderopvang Wat is jouw rol bij veiligheid en gezondheid. Welke taken heeft de overheid, GGD en het gastouderbureau hebben bij veiligheid en gezondheid?

Veilige en gezonde opvang: Waarom zijn veiligheid en gezondheid net als uitdaging en leermomenten belangrijk voor kinderen? Waardoor kunnen risico’s in de opvang kunnen ontstaan? Hoe ga je om met risico’s? Hoe krijg je inzicht in veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Welke rol heb jij bij het waar-borgen van veiligheid en gezondheid in de opvang? .

Risico- inventarisatie: Wanneer en door wie wordt een RIE uitgevoerd? Hoe wordt een RIE uitgevoerd? Uit welke stappen bestaat een RIE ? Welke rol hebben vraagouders bij de veiligheid en gezondheid? Hoe kan je de brandveiligheid in huis controleren en waarborgen?

Ongevallenregistratie, actieplan en verslag: Wat is ongevallenregistratie en waarom is het belangrijk dit bij te houden? Wat is jouw rol bij ongevallenregistratie? Wat is een actieplan en waar dient dit voor? Wat is een veiligheids- en gezondheidsverslag ? Wat is jouw rol bij het maken van een actieplan en veiligheids- en gezondheidsverslag?

Verzorging van kinderen: Welke lichamelijke basisbehoeften heeft een kind als het om verzorging gaat? Hoe kan je kinderen veilig laten slapen? Waarom is gezonde voeding belangrijk? Hoe kan je eten en drinken veilig en gezond laten verlopen? Op welke manier kan je een kind veilig en hygiënisch verschonen? Hoe moet je moet met ziekte en medicatie?

Deze opleiding heeft een studiebelasting van +- 1 ½ uur.

15,00

Euro
Kopen

Coupon

Heeft u een coupon van ons ontvangen?